Articolele autorului Szilard Enyedi
Link la profilul stiintific al lui Szilard Enyedi

BIST Techniques for Distributed Systems

Administrarea la distan?? a testelor distribuite DBIST se poate realiza în mai multe moduri, cel mai rapid fiind desigur prin folosirea unei leg?turi ?i a unui protocol proprietar ?i dedicat între modulul de administrare ?i modulul de testare propriu zis de pe teren. Se pot dezvolta îns? sisteme de administrare mai generalizate, reutilizabile ?i în alte domenii de testare; astfel de sisteme ofer? ?i o interfa?? de acces mai simpl? la func?iile

Read more