Inscriere cercetatori

Technology for Internet-based Gerontology Courses

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Alexander Bucur

Editorial: Carl Renold, III and Alexander Bucur, Geriatrics and Gerontology Education, 20 (4), 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: educatie, gerontologie, technologie // distance education, gerontology, technology