Inscriere cercetatori

Viziunea Sf. Maxim Mãrturisitorul şi a Pãrintelui Dumitru Stãniloae asupra Revelaţiei naturale. Reflecţii asupra valorii teologico-ontologice a paradigmei experimentaliste în fizicã

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Ioan Sturzu

Editorial: 2001.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Fundamental Theology, Ontology of space and time, Epistemology of Physics

URL: http://www.bsu.edu/web/isturzu/teza/