Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Methods of Separating Stable Isotopes: I – VI

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Gheorghe VASARU

Editorial: USAEC, Mound Laboratory, Miamisburg, OH, USAEC, Mound Laboratory, Miamisburg, OH., Report MLM-1296 (tr), MLM-129 (tr), p.112 pp, 1965.

Rezumat:

Raportul prezinta traducerea a 6 articole vizand separarea izotopilor stabili, publicate in Revista de Chimie, Bucuresti, Romania, in perioada 1963 – 1964. Acestea sunt urmatoarele:
1. Characteristicile instalatiilor de separare (Terminologie, Element de separare, Etaj, Cascada, Teoria cascadei), (Rev. Chim., 14, 223-228, 1963).
2. Metode bazate pe procese reversibile (Distilarea, Schimbul isotopic, Centrifugarea), (Rev. Chim. 14, 285-289, 1963).
3. Metode bazate pe procese ireversible (Termodifuzia), (Rev. Chim. 14 474-478, 1963).
4. Metode bazate pe procese ireversible (Difuzia gazoasa, Difuzia masica, Separarea prin jet, Distilarea moleculara), (Rev. Chim. 14, 605 – 609, 1963).
5. Metode bazate pe procese ireversible (Migratia ionilor, Electroliza, Procesele biologice), (Rev. Chim. 15, 156-159, 1964).
6. Metode bazate pe procese specifice (Metoda electromagnetica, Metoda fotochimica, Compararea metodelor de separare. Criterii de alegere) (Rev. Chim. 15, 291-295, 1964).
This report contains six papers translated from “Revista de Chimie” (Bucharest, Romania) as follows:
1. Characteristics of Separation Installations (Terminology, Separation Element, Stage, Theory of Cascade), (Rev. Chim., 14, 223-228, 1963).
2. Methods based on Reversible Processes (Distillation,Isotope Exchange, Centrifugation), (Rev. Chim. 14, 285-289, 1963).
3. Methods Based on Irreversible Processes (Thermal Diffusion), (Rev. Chim. 14 474-478, 1963).
4. Irreversible Process Methods (Gaseous Diffusion, Mass Diffusion, Separation by Jet, Molecular Distillation), (Rev. Chim. 14, 605 – 609, 1963).
5. Methods Based on Irreversible Processes (Ion Migration, Electrolysis,Biologic Processes), (Rev. Chim. 15, 156-159, 1964).
6. Methods Based on Specific Processes (The Electromagnetic Method, Photochemical Methods, Comparison of Separation Methods. Criteria of Choice) (Rev. Chim. 15, 291-295, 1964).

Cuvinte cheie: Separarea izotopilor stabili // Stable Isotope Separations

URL: https://www.ad-astra.ro/g.vasaru