Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Publicaţii

Domenii publicaţii: Biologie | Chimie | Economie | Fizica | Interes general | Matematica | Ştiinţe informatice | Stiinte ingineresti | Ştiinţe medicale | Ştiinţe politice | Ştiinţe sociale | Stiinte umaniste | Ştiinţele pământului şi planetare

Tipuri publicaţii: Articol în revistã ştiinţificã | Articol în volumul unei conferinţe | Capitol de carte | Carte | Teze şi Dizertaţii | Tezã de doctorat (nepublicatã) | Tezã de masterat (nepublicatã)


Petrisor AI Systemic theory applied to ecology, geography and spatial planning. Theoretical and methodological developments. 2011.

Victor Moraru (coord.). Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective / Seria  „Migrația: probleme și oportunități”. – Chișinău: ICJP al AȘM, 2016..

Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. – Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p..

Florentin Smarandache ABSOLUTE THEORY OF RELATIVITY & PARAMETERIZED THEORY OF RELATIVITY & NONINERTIAL MULTIRELATIVITY. , p.94.

Florentin Smarandache α-Discounting Method for Multi-Criteria Decision Making (α-D MCDM). , p.62, 2015.

Florentin Smarandache (editor) Neutrosophic Physics: More Problems, More Solutions. Collected Papers. , p.96, 2010.

Florentin Smarandache Unification of Fusion Theories, Rules, Filters, Image Fusion and Target Tracking Methods (UFT). , p.80, 2015.

Florentin Smarandache Neutrosophic Overset, Neutrosophic Underset, and Neutrosophic Offset. 2016.

Florentin Smarandache Neutrosophic Precalculus and Neutrosophic Calculus. , p.156, 2015.

Ion Patrascu, Florentin Smarandache Complements to Classic Topics of Circles Geometry. , p.182, 2016.

Lilia Gribincea Dreptul comertului international. Tratat. Tipografia Reclama, Chisinau, 2014. 2014.

Ionut Purica Nonlinear dynamics of financial crises. 2015.

Damiano Avanzato, Gale H. McGranahan, Kourosh Vahdati, Mihai Botu, Luis Iannamico, Jozef Van Assche (Eds.) Following Walnut Footprints (Juglans regia L.) Cultivation and Culture, Folklore and History, Traditions and Uses.. Scripta Horticulturae , 2014.

Jean-Pierre MILLET, Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Mãrioara ABRUDEANU Analyser, comprendre, resoudre un probleme de corrosion. Rappels de cours. Exercices et etudes de cas. 2008.

R.N.Dobrescu, A.G.PLÃIAŞU, J.Denape ªtiinţa şi ingineria materialelor. 2008.

Marioara ABRUDEANU, Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Maria-Magdalena DICU Materiale, compoziție, microstructurã, proprietãți. 2014.

Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Constantin VAHLAS, Mãrioara ABRUDEANU, Maria Magdalena DICU Termodinamica aplicata în metalurgie. Aplicaţii. 2012.

Herbei Mihai Valentin Sisteme Informatice Geografice Aplicatii. 2013.

Herbei Octavian, Herbei Mihai Valentin Sisteme Informatice Geografice Fundamente teoretice si aplicatii. 2010.

Petre Voicu utilizarea polimerilor in agricultura. 2010.

Cristian Presura Fizica povestita, Editura Humanitas. 2014.

Nicoleta Presura Calina Stefan Petica. La 110 ani dupa. Volum omagial. , p.248, 2014.

Vicor Stoica, Ion Corbu, Ioana Murariu Sistemul bursier internaţional. 2006.

Ion Corbu Managementul progresului tehnic. 2000.

Tiberiu Brãilean, Aurelian-Petruș Plopeanu, Alina Haller Economic Policies. 2014.

Tiberiu Brãilean, Aurelian-Petruș Plopeanu Political Economy. 2012.

Aurelian-Petrus Plopeanu Religious Determinants of Economic Development. 2010.

Aurelian Udristioiu Hematological and Metabolical Aspects of Laboratory Medicine. 2013.

Aurelian Udristioiu, Manole Cojocaru, Radu Iliescu Hematological and Metabolic Aspects from Laboratory Medicine. 2012.

Corneliu C. Simut F. C. Baur’s Synthesis of Böhme and Hegel. Redefining Christian Theology as a Gnostic Philosophy of Religion. , p.368, 2015.

Corneliu C. Simut God and Man in History. The Influence of Jakob Böhme and G. W. F. Hegel on Ferdinand Christian Baur’s Philosophical Understanding of Religion as Gnosis. 2013.

Corneliu C. Simut Secularization in Contemporary Religious Radicalism. An Introduction. 2013.

Macarie Felicia Cornelia Management financiar în industria cãrţii. 2000.

Macarie Felicia Cornelia Bazele contabilitãţii. 2004.

Adrian G. Radu Dynamic stability of composite laminates. , p.160, 2009.

Stan C.A. (coord.), Bãlãeţ C., Bogdan-Ioan Coculescu, Dincã G.V., Epuran S., Gherasim I., Hârşovescu T., Istode C., Tanasi M.C., Tudorache I.S., Vlaic S.G Teste de pregãtire pentru admiterea în învãţãmântul superior medical. 2014.

Romulus-Catalin Damaceanu Nonlinear dynamic modeling of economic systems using NetLogo. 2014.

Irina Rotaru (proiect editorial) Urban Change Management | Managementul schimbării urbane. 2013.

Dragos Cirneci Origin of the mind; From viruses to beliefs. 2013.

Constantin IonescuTiu,Mihail Popescu Probleme alese de matematica. , p.960, 2003.

Prof.Constantin IonescuTiu,Prof.univ.dr.Mihail Popescu Probleme alese de matematica. , p.960, 2003.

M.C.Rusu Elemente de anatomie descriptivã, topograficã şi imagisticã a foselor infratemporalã şi pterigopalatinã.. 2014.

M.C.Rusu, A.D.Vrapciu Elemente de anatomie a faringelui, laringelui şi traheei.. 2014.

M.C.Rusu. A.C.Didilescu, M.Sãndulescu, A.D.Vrapciu. Elemente de morfogenezã şi morfologie a sinusului maxilar.. 2013.

Lilia Gribincea Contractul comercial de vanzare-cumparare internationala. , p.300, 2002.

Lilia Gribincea Dreptul comertului international. , p.498, 1999.

Cristian Ciocan Heidegger et le probleme de la mort: existentialité, authenticité, temporalité. 2014.

Monica Enache, Alexandru Florian, Valentina Iancu Artiști evrei în România Modernã. 2012.

A. A. Minea Engineering heat and mass transfer. 2009.

A. A. Minea Advances in industrial heat transfer. 2012.