Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Geocronologie nucleara. Metode de datare prin fenomene nucleare naturale (Nuclear Geochronology – Nuclear Dating Methods), ISBN 973-35-0650-8

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Gheorghe VASARU, Constantin COSMA

Editorial: Editura Dacia, Cluj-Napoca, Romania, book, p.350 pp, 1998.

Rezumat:

Lucrarea descrie principiile fizice si aspectele metodologice ale metodelor de datare prin fenomene nucleare naturale, precum si unele exemple de utilizare ale acestora. Ea contine 350 pagini.
Lucrarea are la baza cursurile pentru studentii de la masterat din cadrul Facultatii de Geologie, precum si pentru studentii anului IV de la Facultatea de Fizica din Cadrul Universitatii Babes Bolyai din Cluj-Napoca, predate de G. Vasaru.
CONTINUT: Prefata, Metode de datare prin fenomene nucleare naturale. Principii, Generalitati, Constrangeri geologice de utilizare a metodelor de datare, Varsta Pamantului, meteoritilor si radioactivitatile stinse, Metoda samariu – neodim, Metoda rubidiu – strontiu, Metoda reniu – osmiu, Metoda lutetiu – hafniu, Metoda potasiu – argon, Metoda uraniu – thoriu – plumb, Metoda carbonului-14, Metoda urmelor de fisiune, Metoda termoluminiscentei, Metoda clorului-36, Metoda tritiului – heliu-3, Metoda dezechilibrelor din familiile uraniului, Metoda rezonantei electronice de spin, Metoda argon-39 – argon-40, Metoda izotopilor cosmogeni: beriliu-10, aluminiu-26, si calciu-40, Metoda carbonului-14 detectat cu spectrometrul de masa cu accelerator, Metoda siliciului-32 si a argonului-39, Metoda plumbului-210, Bibliografie.
This book describe the physical principles and methodological aspects of dating methods by means of natural nuclear phenomena and gives some examples of aplication. It contains 350 pp.
CONTENT: Preface, Nuclear Dating Methods. Principles, Geological Limitations for Application of Dating Methods, Earth’s and Meteorites Ages, Samarium – Neodymium Method,Rubidium – Strontium Method, Rhenium – Osmium Method, Lutetium – Hafnium Method, Potassium – Argon Method, Uranium – Thorium – Lead Method, Carbon-14 Method, Fission Traces Method, Thermoluminiscence Method, Chlorine-36 Method, Tritium – Helium-3 Method, Unequilibrium from Uranium Family Method, Electronic Spin Resonance Method, Argon-39 – Argon-40 Method, Cosmogenic Isotopes Method (Beryllium-10, Aluminium-26, Calcium-40), Carbon-14 Detected by Accelerator Mass Spectrometry Method, Silicon-32 and Argon-39 Method, Lead-210 Method. References.

Cuvinte cheie: Geocronologie nucleara, Metode nucleare de datare // Nuclear Geochronology, Nuclear Dating Methods

URL: https://www.ad-astra.ro/g.vasaru