Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Zirconiul si inplicatiile sale in energetica nucleara (Zirconium and Its Implications in Nuclear Energetics), ISBN 973-31-0166-4

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Gheorghe VASARU

Editorial: Editura Tehnica, Bucharest, Romania, p.184 pp, 1989.

Rezumat:

Zirconiul si implicatiile sale in energetica nucleara, 184 pp.
CONTINUT: Reactorul CANDU-PHW 600 (Zona activa, Gestiunea combustibilului nuclear), Cicluri de combustibil avansate pentru reactorii de tip CANDU, Zirconiul (Elaborare, Proprietati, Aplicatii), Separarea izotopica a zirconiului (Metoda electromagnetica, Metoda cromatografiei cu schimb de cationi, Metoda fotoionizarii selective in camp de radiatie laser, Tehnici de cercetare a structurii hiperfine si izotopice in tranzitiile zirconiului atomic, Glosar.
Zirconium and Its implications in Nuclear Energetics, 184 pp.
CONTENT: Preface, The 600 MW(e) CANDU-PWR Reactor (The CANDU Reactor Core, The Nuclear Fuel Management), The Advanced Fuel Cycles in CANDU-PWR Reactors, Zirconium (Production, Properties, Applications), Zirconium Isotope Separation (The Electromagnetic Method, The Cation-Exchange Chromatography Method, The Atomic Vapor Laser Isotope Separation Method), Techniques for the Investigation of Hyperfine and Isotopic Structure in Atomic Zirconium Transitions, Glossary.

Cuvinte cheie: Zirconiu, Separari de izotopi, Energetica nucleara // Zirconium, Isotope Separation, Nuclear Energetics

URL: https://www.ad-astra.ro/g.vasaru