Inscriere cercetatori

An experimental investigation of the eductive abilities of agents in negative feedback environments

Domenii publicaţii > Economie + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Angela Sutan

Editorial: 2001.

Rezumat:

Cuvinte cheie: beliefs-coordination-experimental economics