Inscriere cercetatori

Facebook

Kinetics of slow and tight-binding inhibitors

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Szedlacsek SE, Duggleby RG

Editorial: Methods Enzymol., 249, p.144-80, 1995.

Rezumat:

Cuvinte cheie: enzyme kinetics, slow and tight-binding inhibitors