Inscriere cercetatori

Facebook

Predicibilidat y modelizacion numerica de la Oscilation del Atlantico Norte

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: Bojariu, R., L.Gimeno

Editorial: Gimeno, L., Garcia R., Trigo R., L, de la Torre, Orense, La Oscilation del Atlantico Norte y su influencia sobre la Peninsula Iberica y Canarias, ACCA, vol. 1, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: North Atlantic Oscillation, climate modelling, predictability