Inscriere cercetatori

Interacţiunea coloranţilor fungici cu sisteme disperse alimentare

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Coman Gigi

Editorial: 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: coloranti naturali, fungic, hidrocoloizi // natural colouring, fungic, hidrocoloids