Inscriere cercetatori

Biserica Ortodoxa romana si clasa politica in postcomunism. Un approach teologico-politic

Domenii publicaţii > Ştiinţe politice + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Alexandru Bogdan Duca

Editorial: 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: teologie politica, stiinta politica, teologie sociala si morala // political theology, political science, social doctrine of the Church