Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Publicaţii

Domenii publicaţii: Biologie | Chimie | Economie | Fizica | Interes general | Matematica | Ştiinţe informatice | Stiinte ingineresti | Ştiinţe medicale | Ştiinţe politice | Ştiinţe sociale | Stiinte umaniste | Ştiinţele pământului şi planetare

Tipuri publicaţii: Articol în revistã ştiinţificã | Articol în volumul unei conferinţe | Capitol de carte | Carte | Teze şi Dizertaţii | Tezã de doctorat (nepublicatã) | Tezã de masterat (nepublicatã)


Text în lucru 3.

Protejat: Text În Lucru (vizibil doar Ad Astra).

Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. – Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p..

NEW MEDIA – THE REFORMING FACTOR OF POLITICAL COMMUNICATION.

Victor Moraru. Les facettes de l’Europe: une realité protèiforme..

Victor Moraru. Les avatars des médias dans le post-communisme..

Victor Moraru New media dimensions: personalization of politics. Revista de administrație publică și politici sociale, p.54-61, 2016.

Cornel Ban “Heinrich von Stackelberg and the Diffusion of Ordoliberal Economics in Franco’s Spain,”. History of Economic Ideas, 2012.

Cornel Ban and Mark Blyth .“The BRICs and the Washington Consensus”. Review of International Political Economy, 2013.

Cornel Ban “Sovereign Debt, Austerity and Regime Change: The Case of Nicolae Ceausescu’s Romania,”. East European Politics and Societies , 2012.

Cornel Ban .“Economic Transnationalism and its Ambiguities: Romanian Migration to Italy”,. International Migration, 2012.

Cornel Ban “Brazil’s Liberal Neo-Developmentalism: Edited Orthodoxy or New Policy Paradigm?”. Review of International Political Economy , 2013.

Cornel Ban and Kevin Gallagher “Recalibrating Policy Orthodoxy: The IMF since the Great Recession,”. Governance, 2014.

Cornel Ban “Austerity versus Stimulus? Explaining Change on Fiscal Policy at the International Monetary Fund since the Great Recession”. Governance, 2014.

Adrian Pop The Independence of Kosovo in the Light of the Regional Security Complex Theory. European Journal of Science and Theology, p.105-114, 2013.

Adrian Pop The Impossible Trinity and the Prospects for an European Fiscal Union. European Journal of Science and Theology, p.65-73, 2012.

Adrian Pop, Constantin Corneanu (eds.) Prãbuşirea imperiului sovietic. „Lecţii” în retrospectivã. 2012.

Adrian Pop The 1989 Revolutions in Retrospect. Europe-Asia Studies , p.347-369, 2013.

Cornel Ban Sovereign Debt, Austerity, and Regime Change The Case of Nicolae Ceausescu’s Romania. East European Politics and Societies, 2012.

Cornel Ban Economic transnationalism and its ambiguities: the case of Romanian migration to Italy. International Migration, 2012.

Cornel Ban Brazil’s liberal neo-developmentalism: New paradigm or edited orthodoxy?. Review of International Political Economy, 2012.

Iovan,M Dictionary of Orthodox Theology and Science. European Journal of Science and Theology, Vol. 5, ISSN 1841-0464, p.93-96, 2009.

Iovan, M Reflections on Christian Democratic Doctrine and Social Action. Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 5, p.93-96, 2009.

Iovan, M Introduction to political philosophy. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol. 6, no.2, ISSN 1584-1057, p.263-266, 2009.

Iovan, M. The Role of Spiritual Values and Beliefs in the Historical Development of Peoples. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Vol. 13, ISSN 2065-5002, p.150-167, 2010.

Iovan,M. A Monographic Approach to the Legal Protection of Consumers. Amfiteatru Economic Journal, Vol. 28, ISSN 1582-9146, p.700-704, W, 2010.

Iovan, M. Characteristics of the Ideal of Christian Education. European Journal of Science and Theology, Vol. 6, nr. 4, ISSN 1841-0464, p. 5-21, 2010.

Iovan, M. The Philosophical Outlook and Model of Political Ethics Promoted by Vasile Goldis. Transylvanian Review, ISSN 1583-1039, p.129-142, W, 2010.

Iovan, M Two Thinking and Action Ways Regarding the Issue Legalizing Euthanasia and the Development of Practice in the Field. Romanian Journal of Bioethics, Vol. 9, p.109-121, W, 2011.

Iovan, M. Eugeniu Speranţia’s Outlook on Connections between Law, State, Nation and Ideologies. Transylvanian Review, No.4, ISSN 1583-1039, p.102-123, 2012.

Iovan, Martian „An Anthropological Perspective on Religion in Late Modernity. Balkan Journal of Philosophy, p.131-141, 2012.

Baciu, Loreni, T., Lazãr , Morcan, O Organizaţiile celui de-al treilea sector şi criza statului bunãstãrii. Societate și politicã, nr 1, aprilie 2010, sem I, Vasile Goldiş University Press, ISSN (print): 1843-1348, pp.115-134, p.115-134, 2010.

Loredana, M.,Trancã, Oana, A., Morcan Profilul structurii psihologice a viitorilor asistenţi sociali din perspectiva analizei tranzacţionale. "Studii de ştiinţã şi culturã", anul VI, nr. 2(21), Vasile Goldiş University Press, p.276-279, I, 2010.

3. Sabo Helena Maria and Vendelin Glazer The migration process in the context of Romania’s accession to the European Union, (Migraţia în contextul aderãrii României la Uniunea Europeanã),. International Conference on Environment and Industrial innovation,ISI, p.200-204, 2011.

Caner Sancaktar (ed.) Regional Cooperation in South Eastern Europe: From Lessons Learnt to Best Practices. 3rd International Balkan Congress: "Role of CSOs and Think Tank Institutions in Regional Cooperation in the Balkans", p.67-79, 2010.

Adrian Pop “The Typology and Novelty of Eastern European Revolutions”. Transylvanian Review , p.104-114, 2011.

Dragos Dragoman Linguistic Pluralism and Citizenship in Romania. Language Rights Revisited, p.267-280, 2012.

Lavinia Stan Witch-Hunt or Moral Rebirth? Romanian Parliamentary Debates on Lustration. East European Politics and Societies, p.274-295, 2012.

Lavinia Stan Vigilante Justice in Post-Communist Europe. Communist and Post-Communist Studies, p.319-327, 2011.

Lavinia Stan and Razvan Zaharia Romania. European Journal of Political Research, p.1105-1114, 2011.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu Religion and Politics in Romania: From Public Affairs to Church-State Models. Journal of Global Initiatives, p.97-108, 2011.

Romulus-Catalin Damaceanu, Alexandru Trifu Monetary macroeconomics at EU level. Sfera Politicii, p.66-72, 2011.

Sabina-Adina Luca, Dragos Dragoman Sibiu – European Capital of Culture 2007. An assesment of its impact on local development and identity. Inclusion Through Education and Culture, Proceedings of the Fourth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture and Compostela Group of Universities, p.118-122, 2011.

Dragos Dragoman Regional inequalities, decentralisation and the performance of local governments in post-communist Romania. Local Government Studies, p.647-669, 2011.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu Church, State and Democracy in the Expanded Europe. Book, 2011.

Adrian Pop Originile si tipologia revolutiilor est-europene. 2010.

Belu, A..R. Space inclusiveness and empowerment, or how The Frontier becomes a mirror. Studies in Space Policy, p.57-64, 2011.

Lavinia Stan and Razvan Zaharia Political Data in 2006: Romania. European Journal of Political Research, p.1082-1095, 2007.

Lavinia Stan and D Vancea Old Wine in New Bottles? The Romanian Parliamentary Elections of 2008. Problems of Post-Communism, p.3-15, 2009.

Kristin Ghodsee, Lavinia Stan and Elaine Weiner Introduction: Compliance Without Commitment?: The EU’s Gender Equality Agenda in the Central and Eastern Europe States. Women's Studies International Forum, p.1-2, 2010.