Inscriere cercetatori

1.Modele ale legitimarii puterii in modernitatea politica romaneasca

Domenii publicaţii > Ştiinţe politice + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Alina Hurubean

Editorial: 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: political power, legitimacy, modern gouvernment, political culture