Inscriere cercetatori

Determinarea vitaminei D din produsele farmaceutice prin cromatografia de lichide de înalta performanta

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Hossu, A.M., Radulescu, C., Ionita, I., Magearu, V.,

Editorial: ing. Carmen Ioan - Redactor sef, Societatea de Chimie din Romania, Revista de chimie, 55(10), p.788-790, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Cromatografia de lichide de inalta performanta, vitamine // HPLC, vitamins