Inscriere cercetatori

New alkylated diquinoxaline-piperazine dicarboxylic acids obtained by synthesis

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Radulescu, C., Hossu, A.M.

Editorial: ing. Carmen Ioan - Redactor sef, Societatea de Chimie din Romania, Revista de chimie, 56(7), p.742-745, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Compusi de chinoxalina alchilati // alkylated quinoxaline systems