Inscriere cercetatori

The comparative study on the synthesis methods of heterocyclic system 2-aminothiazolo[4,5-b]pyridine

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Radulescu, C., Tarabasanu-Mihaila, C., Hossu, A.M., Ionita, I

Editorial: ing. Carmen Ioan - Redactor sef, Societatea de Chimie din Romania, Revista de chimie, 56(6), p.659-662, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Sisteme heterociclice compact condensate, Metode originale de sinteza // compact condensed systems, synthesis method