Inscriere cercetatori

Studii privind sistemul de reacţie Pd2+ – 2,6 diaminotoluen

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. SANDU, A. GULEA, I.CA., SANDU, C. LUCA, I.G. SANDU

Editorial: Revista de Chimie, 56, 8, p.805, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: paladium // paladiu