Inscriere cercetatori

Adsorption of alkyl polyglucosides non-ionic surfactant on cotton

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Moater, I.E., Olteanu, M., Rãdulescu, C., Ioniţã, I.

Editorial: Carmen Ioan, S.C. Biblioteca de Chimie, Revista de Chimie, 56(11), p.1160-1163, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: surfactant non-ionic, bumbac, adsorbtie // non-ionic surfactant,cotton, adsorbtion