Inscriere cercetatori

Studii preliminare în vederea obţinerii şi caracterizãrii polimerilor cu substituenţi azoici

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ioniţã, I., Tarabasanu-Mihaila, C., Rusen, E., Rãdulescu, C., Hossu, A.M., Moater, I.E.

Editorial: Carmen Ioan, S.C. Biblioteca de Chimie, Revista Materiale Plastice, 42(3), p.169-199, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: polimer, colorant azoic // polymer, azoic dye