Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Studiul interacţiei surfactanţilor neionici de tipul alchilpoliglucozidelor cu coloranţi acizi

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Moater, I.E., Olteanu, M., Ioniţã, I., Rãdulescu, C.

Editorial: Carmen Ioan, S.C. Biblioteca de Chimie, Revista de Chimie, 56(10), 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: surfactant, alchilpoliglucozid, colorant acid // surfactant, alkylpolyglucozid, acid dye