Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Composite membranes with micro- or mesoporous silicates and organic polymers

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: V. Parvulescu, L. Buhoci, G. Roman, B. Albu and G. Popescu

Editorial: Elsevier, Separation and Purification Technology, 25, p.25-32, 2001.

Rezumat:

ZSM-5, MCM-41 and SiO2–Al2O3 composite membranes were prepared and characterized. In such an order the influence of the chemical composition and powder properties on the permeability and the surface acidity of the composite membranes were investigated. Inorganic powders have been characterized by XRD, IR-spectroscopy, nitrogen adsorption–desorption and potentiometric titration. The permeability of the membranes has been tested, in the catalytic reactor conditions, using a Wicke–Kallenbach cell. The results shown the variation of the gas (O2, H2, CH4) and liquid (H2O, C6H12) permeability with porosity of the inorganic powders and composition of the membranes.

Cuvinte cheie: Site moleculare, ZSM-5, MCM-41, membrane compozite, permeabilitate // Molecular sieves; ZSM-5; MCM-41; Composite membranes; Permeability