Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Research concerning the obtaining and characterization of new materials involved in conservation and restoration of works of art

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Ioan Gabriel SANDU

Editorial: Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, 2005.

Rezumat:

The obtaining and characterization of compatible materiale and the elaboration of new conservation procedures of artefacts from inorganic materials.
The atention was headed to support structures, ornaments and polychromy, as: frescoes, mozaics, stained glass, marble, stone, metalic artefacts and so on.

Cuvinte cheie: noi materiale si procedee de conservare, autentificarea operelor de arta, starea de conservare, consolidare, stabilizare hidrica si dimensionala, reintegrare structurala si cromatica // new materials and procedures for conservation, authentification of works of art, conservation state, consolidation, hydrous and dimensional stabilization, structural and chromatic reintegration