Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Pozitii Postdoc in Materiale Nanostructurate si Cataliza

Universitatea „Petrol – Gaze” din Ploiesti scoate la concurs 3 posturi de cercetatori postdoctorali pentru studii in domeniul sintezei, caracterizarii si aplicaţiilor nanomaterialelor. Aceste posturi sunt finanţate de Ministerul Educaţiei si Cercetarii printr-un proiect de cercetare în sprijinul programelor postdoctorale. Numai candidaţii în virsta de cel mult 35 de ani care au obţinut titlul de doctor în ultimii 5 ani şi nu sunt angajaţi în alte programe postdcotorale sunt eligibili pentru aceste posturi. Cercetatorii selectionati vor fi angajati cu contract de munca pe o perioada de maximum 2 ani cu un salariu echivalent a 450 Euro/luna net cu un supliment de 100 Euro/luna net pentru cei care au domiciliul in alta localitate decit Ploiesti. Detalii privitoare la acest tip de programe se gasesc la http://www.mct-excelenta.ro/fileadmin/mct/Programe/post_doc/post_doc.pdf
Vor fi preferaţi candidaţii cu experienţa în unul din urmatoarele domenii: sinteza chimica anorganica, chimie fizica, fizica starii solide, sinteza materialelor şi inginerie chimica. Experienţa în domeniile sintezei zeoliţilor si materialelor mezoporoase, catalizei, sintezei si caracterizarii nanotuburilor de carbon si materialelor înrudite constituie un plus. Cercetatorii vor fi implicaţi in prepararea catalizatorilor pentru sinteza nanostructurilor de C, B si GaN, în sinteza si caracterizarea nanomaterialelor şi în dezvoltarea de aplicaţii pe baza materialelor sintetizate. În cadrul proiectului fiecare cercetator urmeaza sa calatoreasca cel puţin odata în Statele Unite ale Americii pentru efectuarea unor experimente de spectoscopie de absorbţie de raze X prevazute a se desfaşura în colaborare cu Universitatea Yale la ciclotronul de la Brookhaven National Laboratory.
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV, lista de lucrari si o scrisoare de descriere a competenţelor ca fişiere ataşate la e-mail: dragos.ciuparu@yale.edu. Se vor primi aplicaţii continuu pîna la ocuparea posturilor.