Inscriere cercetatori

Paleoetnobotanica.Aspecte metodologice privind prelevarea, procesarea si interpretarea macroresturilor vegetale recuperate din siturile arheologice

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Beatrice Ciuta

Editorial: 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: methodological aspects regarding sampling, procesing and interpreting macroremains recovered from archaeological excavations