Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Paleoetnobotanica.Aspecte metodologice privind prelevarea, procesarea si interpretarea macroresturilor vegetale recuperate din siturile arheologice

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Beatrice Ciuta

Editorial: 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: methodological aspects regarding sampling, procesing and interpreting macroremains recovered from archaeological excavations