Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Biocontrol of cellulose waste pollution by using immobilized filamentous fungi

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: PETRE, M., ZARNEA, G., ADRIAN, P., GHEORGHIU, E.

Editorial: Healy, M., Wise, D.L. Moo-Young, M., Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, Environmental Monitoring and Biodiagnostics of Hazardous Contaminants, p.227-241, 2001.

Rezumat:

Cuvinte cheie: biotehnologie ecologica, biotratamentul deseurilor celulozice, celule microbiene imobilizate // environmental biotechnology, cellulose wastes biotreatment, immobilized microbial cells