Inscriere cercetatori

Le modele possibiliste du temps

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Adrian Nita

Editorial: Hans Poser (hrsg.), Nihil sine ratione, Berlin, p.903-906, 2001.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Leibniz, timp, posibilitate // Leibniz, time, possibility