Inscriere cercetatori

Faceţi publice problemele din programul CEEX!

Asociaţia Ad Astra roagă directorii de proiect şi evaluatorii care au constatat probleme în desfăşurarea competiţiei CEEX din 2006 să facă publice aceste probleme pe site-ul https://www.ad-astra.ro/phare/ceex/ . Asociaţia Ad Astra va centraliza problemele semnalate şi le va înainta ANCS.

Vă rugăm să faceţi publice în special încălcările regulamentului competiţiei şi probleme deontologice cum ar fi:
– nerespectarea etapei de evaluare în panel;
– neprimirea fişei de evaluare în perioada comunicată de ANCS;
– existenţa proiectelor depuse spre finanţare care au fost finanţate anterior din fonduri publice prin alte programe;
– existenţa conflictelor de interese în cadrul evaluărilor;
– exemple din fişele de evaluare care atestă neînţelegerea de către evaluatori a subiectelor tratate în proiect.

Această acţiune a asociaţiei Ad Astra este inclusă în proiectul „Transparenţă şi obiectivitate în administrarea cercetării din România”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE.