Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Monography of Nepeta L. in Romania (in Romanian), PhD thesis

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Padure Ioana Marcela

Editorial: Universitatea din Bucuresti, p.1-377, 2005.

Rezumat:

Teza intitulata ,,Cercetari monografice asupra speciilor genului Nepeta L. in Romania” este structurata in 7 capitole. Prin prezentul studiu au fost aduse o serie de date noi cu privire la morfo-anatomia organelor vegetative si generative ale celor patru specii ale genului, asupra nomenclaturii, taxonomiei si chemotaxonomiei acestora, precum si asupra corologiei si conservarii speciilor. Capitolul dedicat conservarii speciilor trateaza statutul speciilor N. parviflora si N. ucranica, specii rare pe Lista Rosie a Plantelor Vasculare din Romania. Au fost realizate, pentru prima data in Romania, un studiu micromorfologic al polenului si fructului, precum si un studiu chemotaxonomic al genului.

Capitolul 1: Stadiul actual al cercetarilor asupra speciilor genului Nepeta L.

Capitolul introductiv, cu privire la stadiul actual al cercetarilor asupra genului Nepeta L. prezinta cercetari (istorice, etnobotanice, morfologice, anatomice, ecologice, de genetica populationala, biochimice, etc.) din domeniu, cu referire speciala asupra speciilor europene ale genului. Se subliniaza aplicabilitatea practica a acestor specii ca plante medicinale si aromatice, sau utilizarea ca plante ornamentale. Astfel, au fost reactualizate toate informatiile referitoare la speciile genului, precum si revizia literaturii de specialitate. Au fost consultate peste 700 titluri bibliografice, bibliografia cuprinzand cele mai reprezentative si mai des citate referinte.

Capitolul 2: Cercetari morfologice si anatomice asupra speciilor genului Nepeta L. in Romania

Reprezinta cel mai vast capitol al tezei, cu cele mai multe realizari si numeroase date originale. Acesta prezinta cercetari asupra germinatiei semintelor speciilor genului Nepeta L., cercetari morfo-anatomice asupra plantulei, sistemului subpamantean (radacina si rizom), precum si ale tulpinii si frunzei (inclusiv petiolul). Pe langa organele vegetative, studiul organelor generative aduce date noi, privind micromorfologia polenului si fructului. Aceste cercetari realizate cu ajutorul tehnicii SEM (engl. Scanning Electron Microscope) au dus la completarea si corectarea unor date eronate din literatura. A fost realizat pentru prima data in Romania si un studiu al mucilagocarpiei in familia Lamiaceae.

Capitolul 3: Nomenclatura si taxonomia genului Nepeta L. in Romania

Acest capitol aduce date noi in ceea ce priveste nomenclatura speciei N. nuda L. Conform Codului de Nomenclatura Botanica, s-a stabilit pe baza criteriului prioritatii ca specia N. pannonica L. reprezinta sinonimul speciei mai sus mentionate. Subcapitolul de taxonomie prezinta numeroase criterii si caractere taxonomice care stau la baza diferentierii interspecifice. Astfel, au fost elaborate o serie de chei de determinare morfologice, anatomice si mixte, la nivelul tuturor organelor vegetative si generative luate in studiu. A fost elaborata si cheia speciilor genului Nepeta L., in care, caracterele morfo-anatomice ale tulpinii si frunzei, alaturi de cele ale florii, polenului si fructului joaca un rol semnificativ din punct de vedere taxonomic.

Capitolul 4: Chemotaxonomia speciilor genului Nepeta L.

Acest capitol a adus o serie de date noi in ceea ce priveste fitochimismul genului Nepeta L. O parte din aceste specii au fost studiate pentru prima data in Romania sub acest aspect. Se subliniaza utilizarea unor markeri chemotaxonomici (ex. nepetalactona) in diferentierea specifica. S-au realizat de asemenea, studii populationale la speciile N. cataria si N. nuda, precum si comparatii intre ecotip-chemotip.

Capitolul 5: Corologia speciilor genului Nepeta L. in Romania

Capitolul realizeaza revizie a literaturii de specialitate in ceea ce priveste distributia acestor specii in Romania, precum si a caracterizarii fitocenologice a fiecarei specii. Pentru realizarea hartilor de corologie bazate pe sistemul GEOCOD, au fost revizuite si corectate peste 500 de specimene de ierbar, din cele mai importante ierbare ale tarii. Fotografiile acestora, impreuna cu informatia importanta de pe fiecare coala alcatuiesc o baza de date care se afla pe CD-ul atasat acestei lucrari. Au fost completate si revizuite astfel datele din literatura in ceea ce priveste corologia acestui gen, dar mai ales a celor doua specii rare, N. parviflora si N. ucranica, care se afla pe Lista Rosie a Plantelor Vasculare din Romania.

Capitolul 6: Conservarea si protectia speciilor rare N. parviflora si N. ucranica in Romania

Capitolul se refera in principal la cele doua specii rare ale genului, din Sect. Oxynepeta Benth.: N. parviflora si N. ucranica. S-a realizat un studiu al statiunilor din Dobrogea si Campia Transilvaniei unde se regasesc aceste doua specii. Se propune ridicarea statutului ambelor specii, la o categorie sozologica mai periclitata. Speciile isi reduc vizibil, pe zi ce trece arealul de distributie, daca nu se iau masuri de protectie si conservare. Acest lucru se datoreaza in special presiunii exercitate de factorii antropici, in special suprapasunat, poluare, extinderea culturilor sau plantatiilor, in rezervatii sau in apropierea acestora. S-a propus infiintarea de noi rezervatii botanice in care acestea doua specii rare sa fie conservate si protejate pe viitor.

Cuvinte cheie: Nepeta, eco-morphology, anatomy, taxonomy, biochemistry