Inscriere cercetatori

DOAS- Air Pollution Measurement Technique

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Ioan BALIN, physicist

Editorial: 1999.

Rezumat:

Cuvinte cheie: DOAS, ozon, NOx, poluarea aerului, spectroscopie diferentiala // DOAS, Ozone, NOx, air pollution, differential spectroscopy

URL: http://lpas.epfl.ch/lidar/publications/M.Sc.Thesis/Ioan/doas_ioan1999.pdf