Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Copper-containing nitrite reductase: a DFT study of nitrite and nitric oxide adducts

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Silaghi-Dumitrescu, Radu

Editorial: Journal of Inorganic Biochemistry, 100(3), p.396-402, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: DFT; Copper; Nitrite reductase; Nitric oxide