Inscriere cercetatori

Post infarction myocardial ischemia: assessment, prognostic and therapeutical aspects

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Gheorghe CERIN

Editorial: University of Medicine Carol Davila, Bucharest, 2000, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ischemia miocardica post infarct, cardiologie non invasiva // post infarction myocardial ischemia, non invasive cardiology