Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Translated tori in the characteristic varieties of complex hyperplane arrangements

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A.I. Suciu

Editorial: Topology and its Applications, 118 (1-2), p.209-223, 2002.

Rezumat:

We give examples of complex hyperplane arrangements A for which the top characteristic variety, V_1(A), contains positive-dimensional irreducible components that do not pass through the origin of the algebraic torus (C^*)^{|A|}. These examples answer several questions of Libgober and Yuzvinsky. As an application, we exhibit a pair of arrangements for which the resonance varieties of the Orlik-Solomon algebra are (abstractly) isomorphic, yet whose characteristic varieties are not isomorphic. The difference comes from
translated components, which are not detected by the tangent cone at the origin.

Cuvinte cheie: hyperplane arrangement; characteristic variety; Orlik-Solomon algebra; translated tori // Hyperplane arrangement, fundamental group, characteristic varieties

URL: http://dx.doi.org/10.1016/S0166-8641(01)00052-9