Inscriere cercetatori

Isocyanates in polyaddition processes. Structure and reaction mechanisms

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A.A. Caraculacu, S. Coseri

Editorial: Progr. Polym. Sci.,, 26 (5), p.799-851, 2001.

Rezumat:

Cuvinte cheie: isocyanates, urethane formation