Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

A beta-2 adrenergic receptor diplotype defines a subset of salt sensitive hypertension

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Pojoga L, Kolatkar NS, Williams JS, Perlstein TS, Jeunemaitre X, Brown NJ, Hopkins PN, Raby BA, Williams GH

Editorial: Hypertension, 48, p.892-900, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hypertension, genetics, adrenergic receptor, aldosterone