Inscriere cercetatori

A beta-2 adrenergic receptor diplotype defines a subset of salt sensitive hypertension

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Pojoga L, Kolatkar NS, Williams JS, Perlstein TS, Jeunemaitre X, Brown NJ, Hopkins PN, Raby BA, Williams GH

Editorial: Hypertension, 48, p.892-900, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hypertension, genetics, adrenergic receptor, aldosterone