Inscriere cercetatori

The bacterial transcription-repair coupling factor

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Deaconescu AM, Savery NJ, Darst SA

Editorial: Curr Opinion Struct Biol, 17(1), p.96-102, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: structure, transcription-repair coupling, mutation frequency decline