Inscriere cercetatori

ASPECTE LEZIONALE ALE INVAZIILOR PARAZITARE CU LOCALIZARE BRANHIALA LA CIPRINIDELE DE CRESCATORIE- LESIONAL ASPECTS OF THE PARASITES INVASION WITH BRANCHIAL LOCALIZATION AT CYPRINIDS BREEDED IN INTENSIVE SYSTEMS

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. LAZAR, V. VULPE, E. BOZ, B. PASARIN, L. MIRON, O.Z. OPREAN

Editorial: USAMV Iasi, Facultatea de Medicina Veterinara, CABI PUBLISHING, Ion Ionescu de la Brad, Iasi ISBN 1454-7406,, Volumul de Lucrãri ştiinţifice USAMV Iaşi, Facultatea de Medicinã Veterinarã- CABI PUBLISHING, vol. 49(8), 85-93, U.S.A.M.V. Iaşi, ISSN 1454-7406., Volumul de Lucrãri ştiinţifice USAMV Iaşi, Facultatea de Medicinã Veterinarã, vol. 49(8), 775-778,,, p.85-93, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Aspecte lezionare, paraziti, branhii. ciprinide // Lesional aspects, parasites, cyprinids

URL: http://univagro-iasi.ro