Inscriere cercetatori

Nanostructures, Novel Architecture

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: M. V. Diudea (Ed.)

Editorial: M. V. Diudea, NOVA, N. Y., p.420p, 2005.

Rezumat:

carbon nanostructures

Cuvinte cheie: nanostructuri de carbon, fullerene, nanotuburi, spongy carbon // carbon nanostructures, fullerenes, nanotubes, spongy carbon