Inscriere cercetatori

Eroziunea cavitationala a materialelor

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Bordeaşu Ilare

Editorial: Editura Politehnica, Timisoara, p.208, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: eroziune cavitaţionalã, material, aparat, proprietãţi mecanice, curbe caracteristice, parametrii specifici, microstructurã, mediu, compoziţie chimicã, microstructurã, tratament termic, deformaţie, microduritate, microscop electronic // cavitation of erosion, material, apparatus, mechanical properties, characteristic curves, parameter, microstructure, environment, chemical composition, microstructure, heat treatment, deformation, micro hardness, electronic microscopy