Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Migration–aggradation history and 3-D seismic geomorphology of submarine channels in the Pleistocene Benin-major Canyon, western Niger Delta slope

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Deptuck, M., Sylvester, Z., Pirmez, C., O'Byrne, C

Editorial: Marine and Petroleum Geology, 24, p.406-433, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Submarine channels; Parameterization; Geomorphology; Evolution, Channel migration, Aggradation, 3-D seismic

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9Y-4NC3905-4&_user=10&_coverDate=11%2F30%2F2007&_rdoc=3&_fmt=summary&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235911%232007%23999759993%23668331%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5911&_sort=d&_docanchor=&