Inscriere cercetatori

The diagnosis of the Sjogren’s syndrome using complex analysis of tear proteins

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Madalina Cojocaru, Coziana Ciurtin et al.

Editorial: APLAR Journal of Rheumatology. 9 Suppl. 1:A231, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: tear protein composition, Sjogren syndrome