Inscriere cercetatori

Effects of sliding velocity and applied load on the tribological mechanism of amorphous poly-ether–ether–ketone (PEEK)

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Zhang, C. Zhang, P. Nardin, W.-Y. Li, H. Liao and C. Coddet

Editorial: Tribology International, 41(2), p.79-86, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: PEEK; Tribological mechanism; Sliding condition