Inscriere cercetatori

Diagnostic value of soluble mesothelin in malignant mesothelioma

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Grigoriu BD, Scherpereel A.

Editorial: Thorax, 63, p.87-8, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Serum marker, diagnostic, prognostic value