Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Influence of wood-fibre hygroexpansion on the dimensional instability of fibre mats and composites

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Neagu, R.C., Gamstedt, E. K. and Lindström, M.

Editorial: Elsevier Ltd, Composites Part A: Applied science and Manufacturing, 36(6), p.772-788, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: preform, wood, fibres, micro-mechanics, hygroinstability

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TWN-4F4NYF2-4&_user=164550&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000013218&_version=1&_urlVersion=0&_userid=164550&md5=e26ed9df84390131416b496489612871