Inscriere cercetatori

The image of Judas Iscariot in Origen’s writings

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Ionut-Petre Munteanu

Editorial: 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: early christianity, church fathers