Inscriere cercetatori

Poly(ether-imide) and poly(ether-imide)-polydimethylsiloxane containing isopropylidene groups

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Hamciuc, E. Hamciuc, M. Cazacu, L. Okrasa

Editorial: Polymer Bulletin, 59, p.825-832, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Poly(ether-imide)