Inscriere cercetatori

cercetator stiintific drd

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Beatrice Ciuta

Editorial: p.150, 2001.

Rezumat:

Cuvinte cheie: archaeobotany, archaeology