Inscriere cercetatori

New results concerning accumulation factors in the Black seacoast ecosystem

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: E.Chirila, T.Petisleam, D.P.Balaban, I Popovici Carazeanu

Editorial: Rapp. Comm, Int. Mer Medit, 38, p.249, 2007.

Rezumat:

New original results concerning Ag, Cd, Cr, Cu, Ni and Pb accumulation factors in the Romanian Black Seacoast biota and sediment in 2003-2006 are reported. Metal were determined in green alga, mussels, shrimp, fishes and also in sediment and water using inductive coupled plasma – mass spectrometry (ICP-MS) technique.

Cuvinte cheie: Black Sea, Trace Elements, Bio-accumulation.