Inscriere cercetatori

Das frühmittelalterliche Gräberfeld in Broos/Orãştie – Fundstelle Böhmerberg X2/Dealul Pemilor X2. 3. Teil

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ioan Marian Þiplic, Zeno Karl Pinter

Editorial: Forschungen zur Volks–und Landeskunde, 49, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: arheologie medievalã, cimitir, sec. 10, Transilvania // early medieval, archaeology, cemetery, 10 Century, Transylvania