Inscriere cercetatori

Necropolele de tip Mediaş din Transilvania

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ioan Marian Þiplic

Editorial: Acta Musei Napocensis, 39-40, p.9-24, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: cimitir, biritual, migratii, Transilvania, Medias // cemetery, biritualism, migration, Transylvania, Medias